logo_img Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги gerb_img
«ТИЛ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИ»
Илмий-методик журнал

2008 - янги сон ҳақида хабарлар:

2008 - № 08

2008 №08 - МУНДАРИЖА

МUNDARIJA

«Umummilliy dastur _ amalda»

8-sinf uchun ona tili o`quv fanidan yangi tahrirdagi Davlat ta'lim standarti …… 3

8-sinf uchun ona tili o`quv fanidan takomillashtirilgan dastur …… 8

8-sinf uchun adabiyot o`quv fanidan yangi tahrirdagi Davlat ta'lim standarti …… 18

8-sinf uchun adabiyot o`quv fanidan takomillashtirilgan dastur …… 32

Ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun o`zbek (davlat) tili o`quv fanidan yangi tahrirdagi Davlat ta'lim standarti (4-,8-sinflar) …… 44

Ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarning o`zbek (davlat) tili o`quv fanidan takomillashtirilgan dastur (4-,8-sinflar) …… 54

8-sinf uchun xorijiy (ingliz, nemis, fransuz) tillardan yangi tahrirdagi Davlat ta'lim standarti …… 78

8-sinf uchun xorijiy (ingliz, nemis, fransuz) tillardan takomillashtirilgan o`quv dasturi …… 84