logo_img Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги gerb_img
«ТИЛ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИ»
Илмий-методик журнал

2008 - янги сон ҳақида хабарлар:

2008 - № 03

2008 №03 - МУНДАРИЖА

МУНДАРИЖА

ADABIY TAQVIM

Шоира Норматова. Оташқалб адиб. …… 3

Исломжон Ёқубов. Бадиий-эстетик сўз қудрати. …… 12

МETODIKA

Qunduzxon Husanboyeva. Haqiqatdan tug`ilgan afsona. …… 23

Bashorat Jamilova. «O`tmishdan ertaklar»ni o`rganish. …… 36

Sevara Abdusalomova. Badiiy matnlarda qo`llangan fe'llarning pragmatik ma'nolari. …… 39

Gulbahor Tojiyeva. Ona tili darslarida izohli lug`at asosida bajariladigan mashq va topshiriqlar …… 41

ADABIYOTSHUNOSLIK

Дилноза Йўлдошева. Алишер Навоий асарларида орнито- нимлар шеърий санъатлар яратиш воситаси сифатида. …… 45

2008-YIL - YOSHLAR YILI

Riхsitilla Alimuhamedov, Vohid Hamidov. Adabiyot o`qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. …… 52

LOTIN YOZUVINING IMLO SABOQLARI

Чизиқча билан ёзиш. …… 56

TIL SABOQLARI

Раъно Толипова. Товуш алмашуви. …… 59

AMALIY FOYDALANISH UCHUN

E'tibor Zaynobiddinova. Assalom, Navro`z! …… 61

5-9-sinflarda adabiyot o`quv dasturini rejalashtirish. …… 69

CHET TILINI O`QITISH MASALALARI

Нилуфар Агзамова. Инглиз тилини ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланиш. …… 74

Абдужалил Гаппаров. Эшитиб тушуниш кўникмасини шакллантириш ҳақида. …… 77

NUTQ MADANIYATI

Ўткир Исломов. Алишер Навоий асарларида нутқ маданияти. …… 81

NUQTAYI NAZAR

Эргаш Умаров. Эски ўзбек тилида ы товуши борми? …… 86

Нафас Шодмонов. «Шоҳиду-л-иқбол» таърихлари. …… 88