logo_img Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги gerb_img
«ТИЛ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИ»
Илмий-методик журнал

Янги сон ҳақида хабарлар:

2012 - № 06

2012 № 6 - МУНДАРИЖА

МUNDARIJA

Zilola Salisheva. O‘quvchilarning monologik nutqida uchraydigan xatolar …… 3

Oybek Sotiboldiyev. Umumiy o‘rta ta’lim sifatini loyihalashtirish …… 6

Geldiyor Nazarov, Dilnoza Bekmurodova. Uzviylashtirilgan mavzular bo‘yicha darslarni tashkil etish tajribasidan …… 8

Sanobar Abdurahmonova. Abdulla Qahhorning «O‘g‘ri» hikoyasini o‘rganish usullari …… 13

Shahnoza Jumayeva. Ingliz tili darslarida mustaqil ishlar …… 18

Ergash Umarov. Alisher Navoiy fonyemani qanday aniqlagan? …… 20

Lobar Mambetova. Sintaktik vositalar orqali konnotativ ma’no hosil qilinishi …… 22

Omonilla Madayev. Xudoyberdi To‘xtaboyev asarlarini maktabda o‘rganish …… 26

Yorqin Jo‘rayev. Nasriy asarlarning psixologik tahlili …… 31

Jo‘ra Mamatov. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida singarmonizm …… 34

Akmal Saidnomanov. Tibbiyot terminologiyasi …… 37

Malika Rahmatullayeva. Milliy realiyalar va ularni tasniflash tamoyillari …… 39

Nosirjon Uluqov, Yulduz Ne’matova. «Qizilravot» va «Uchqo‘rg‘on» etimologiyasi xususida …… 41

Sanobar Jumanova. Ta’limda kasb-hunar targ‘iboti ustuvor …… 43

Komila Usmonova. «Oila – muqaddas maskan» …… 45